Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Nove Gradiške uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/2015 ). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Nove Gradiške. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 • na adresu: Turistička zajednica grada Nove Gradiška, Trg kralja Tomislava 4, 35400 Nova Gradiška
 • na tel.: 035/361 494
 • na fax broj: 035/ 361 494
 • elektroničkom poštom: tzgng@tzgng.hr
 • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Nove Gradiške. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama

 • KONTAKT OSOBA ZA JAVNO INFORMIRANJE: Dinka Matijević

Pravni okvir

Zakoni i podzakonski akti

 1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08,(NN 52/19 )
  1. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice – neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 23/17); Izmjene i dopune (NN 72/17)
  2. Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09124/1015/1365/13,(NN 52/19 )
 2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/0888/10110/15121/16, (NN 52/19)
  1. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09); (NN 4/15)
  2. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09); (NN 18/17)
  3. Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 122/099/1061/1082/1036/1189/11146/11141/12144/1238/13153/13), NN 126/15NN 15/16NN 54/16NN 113/16NN 26/17NN 61/17NN 72/17NN 78/17NN 94/16
  4. Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/1770/18)
 3. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/0859/0997/13158/1330/14,(NN 52/19 )
  1. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu (NN 71/18)
  2. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu (NN 78/17)
  3. Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2017. godinu (NN 70/16)
  4. Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/0936/11)
  5. Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)
  6. Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 92/09), (NN 110/16)
  7. Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima – neslužbeno pročišćeni tekst (NN 92/09NN 146/13NN 143/14), (NN 143/14), (NN 94/16), (NN 35/14NN 94/16)

Opći akti

Statut Turističke zajednice grada Nove Gradiške
Donesen na  sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Nove Gradiške održanoj dana 30. ožujka 2020. godine(Više)

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice grada Nove Gradiške
Donesen na konstituirajućoj sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Nove Gradiške održanoj dana 13.prosinca 2010. godine (Više)

Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Nove Gradiške
Donesen na 1. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice održanoj dana 11. svibnja 2011. godine. (Više)

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Nove Gradiške
Donesen na 1. sjednici Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Nove Gradiške održanoj dana 11. svibnja 2011. godine. (Više)

Dokumenti

Strategija razvoja turizma

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine usvojena na 8. sjednici Hrvatskog sabora 26. 4. 2013. (NN 55/13)
Strategija razvoja turizma RH do 2020.

Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2014. – 2020.

Strateški marketinški plan, kao jedan od ključnih dokumenata kojim je definiran nacionalni turistički marketing Republike Hrvatske, temelji se na Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te predstavlja kvalitetan okvir i temelj za sve nadolazeće operativne planove u godinama koje slijede. SMPHT-om su predložene strategije i inicijative stvaranja dodane vrijednosti za tržišta, strategije osvajanja gostiju s tradicionalnih i novih tržišta te boljeg upravljanja zadovoljstvom gostiju na destinacijama.

Kako bi Hrvatska postala globalno prepoznatljivom turističkom destinacijom, visoko konkurentnom i otvorenom za investicije, nužno je ojačati snagu brenda i povećati konkurentnost, čime će se stvarati i dodatna radna mjesta, uz održivo upravljanje rastom i povećanje prihoda od turizma.
Ciljevi SMPHT-a, jačanje nacionalnog turističkog brenda, povećanje turističkog prometa u razdoblju pred i posezone te povećanje prosječne potrošnje turista, bit će podržani snažnom suradnjom koju će HTZ pružiti turističkoj industriji.

SMPHT 2014. – 2020.

SMPHT 2014. – 2020., Sažetak (2,92 MB)
SMPHT 2014. – 2020., Prezentacija DHT (1,32 MB)

 Izvješće o radu

Prihvaćeno na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Nove Gradiške, (više)

Program rada

Prihvaćen na sjednici Skupštine Turističke zajednice grada Nove Gradiške, (više)

Financijski plan (više)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019.

 

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Od 1. siječnja 2016. uveden je novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj koji je “e Visitor” razvila Hrvatska turistička zajednica.
Sustav “e Visitor” služi prijavljivanju i odjavljivanju turista te prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima te se od strane istih koristi bez plaćanja naknade.

 

Informacije o zaštiti podataka

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Turistički ured Turističke zajednice grada Nova Gradiška
Trg kralja Tomislava 4, 35 400 NOVA GRADIŠKA
Tel. 035/ 361 494; mail: tzgng@tzgng.hr

KONTAKT OSOBA: Ivana Matošević