Na temelju Ugovora  o  organiziranju manifestacije Novogradiško glazbeno ljeto te Zaključku uvjetima i postupku davanja u zakup javnih površina danih na korištenje Turističkoj zajednici grada Nova Gradiška u svrhu organiziranja manifestacije »Novogradiško glazbeno ljeto 2017.« Turistička zajednica grada Nove Gradiške objavljuje

JAVNI POZIV-NG LJETO

Obrazac ponude

Lokacije NG ljeto