Turistička zajednica Brodsko-posavske županije objavljuje javni poziv za sufinanciranje edukacije stručne vinske obuke za struku (trening za ugostitelje, konobare i kuhare, vinare, vinare hobiste)

Temeljem članka 38., stavka 1., točka 2.4., Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) i članka 10., točke 4., i 6.,   Statuta turističke zajednice Brodsko – posavske županije (NN48/20) Turistička zajednica Brodsko – posavske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje i sufinanciranje edukacije u 2021. godini za djelatnike u turizmu, ugostiteljstvu, proizvodnji i prodaji alkoholnih pića.

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje edukacije za podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području Brodsko – posavske županije.

Edukaciju za polaznike, koju provodi Pupitres d.o.o. iz Zagreba. Turistička zajednica Brodsko – posavske županije sufinancirat će u iznosu od 900,00 kn + PDV po polazniku.

Raspored i trajanje edukacije; program edukacije se sastoji od teorijske i praktične nastave u trajanju od 3 dana. Edukacija traje 16 školskih sati.

Svaki polaznik nakon položenog ispita dobiva certifikat o položenom tečaju.

Cilj edukacije; stečeno osnovno znanje o vinu i vinskoj kulturi kroz sadržaj definiranog programa koji se može odmah primijeniti po završetku obuke.

  1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

                 Javni poziv upućen je pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističkih usluga, proizvodnju i prodaju alkoholnih pića na području Brodsko – posavske županije koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • registrirani za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti i proizvodnje i prodaje alkoholnih pića sa sjedištem u Brodsko – posavskoj županiji,
  • da nemaju duga prema nadležnoj Poreznoj upravi,
  • djelatnici zaposleni u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti i proizvodnji i prodaji alkoholnih pića na području Brodsko – posavske županije,
  • djelatnici sa minimalnom završenom srednjom stručnom spremom.

Stručna služba Regionalne turističke zajednice nadležna je za provedbu Javnog poziva i evaluaciju ispunjavanja uvjeta prijavitelja.

Sukladno Odluci o sufinanciranju polaznika sa popisom polaznika edukacije u 2021. godini bit će objavljena na mrežnoj stranici Turističke zajednice Brodsko – posavske županije. 

 

III. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA

Svaki prijavitelj u pisanoj prijavi treba priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:

               

  1. Preslika Rješenja o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti, – dokaz o pravnom statusu (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, izvod iz upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava).
  2. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana).
  3. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ravnopravnom statusu (osobe koje se prijavljuje).
  4. Presliku svjedodžbe/potvrde/uvjerenja o završenoj stručnoj spremi.

Dodatni kriteriji za prijavu na Javni poziv nalaze se u Prilogu I.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati, kao ni oni koji ne udovoljavaju svim uvjetima navedenim u točki II. ovog Javnog poziva.

 

1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 

U elektronskom obliku ispunjeni word obrazac Prilog I. zahtjeva za edukaciju potrebno je isprintati i ovjeriti, te skenirani dokument poslati na e-mail

info@tzbpz.hr Javni poziv otvoren je od 12. travnja  do 19. travnja  2021. godineZahtjevi i dokumentacija koji ne stignu u navedenom roku neće biti prihvatljivi. Broj polaznika je ograničen , najviše 15 polaznika u prvoj fazi edukacije.

Zahtjevi se podnose na e mail: info@tzbpz.hr

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana Javnim pozivom neće biti uzete u daljnje razmatranje.

 

Prilog 1

Obrazac za prijavu