INTERNI POZIV ZA KANDIDIRANJE MANIFESTACIJA I DOGAĐANJA ZA DODJELU POTPORA IZ PROGRAMA “POTPORE DOGAĐANJIMA“ U 2021. – TZBPŽ GODINI”

Poštovani,

obavještavamo Vas kako je objavljen Interni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Brodsko-posavske županije (dalje u tekstu: TZ BPŽ) za manifestacije ili događanja koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije BP županije
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije BP županije „Čuvari prirode, Čuvari baštine, Čuvari okusa“,
 • razvoj turističkih manifestacija koje su motiv dolaska u destinaciju,
 • razvoju kulturnog, sportskog i ostalih selektivnih oblika turizma.

U tu svrhu podupirat će se događanja:

 1. top manifestacije,
 2. nove manifestacije.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

 • kulturne manifestacije ili događanja,
 • zabavne manifestacije ili događanja,
 • sportske manifestacije ili događanja,
 • eno-gastronomske manifestacije ili događanja,
 • tradicijske/etno manifestacije ili događanja,
 • ostale manifestacije ili događanja.

Kongresi i ostala poslovna događanja nisu obuhvaćeni ovim Internim pozivom.

Namjena sredstava

Sredstva su namijenjena isključivo za događanja koja se održavaju u 2021. godini i to za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja (najam opreme – audio i vizualna tehnika, pozornica i sl., nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,nabava hrane i najam prostora za održavanje događanja, najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza vezanog uz organizaciju događanja, troškove izvođača i vanjskih suradnika, troškove promocije događanja i izrade promo-materijala – brošure, letci, filmovi, DVD-i i sl., usluge zaštitarske službe…).

Prihvatljivi prijavitelji

Turističke zajednice i Udruge s područja Brodsko-posavske županije u funkciji glavnog organizatora, suorganizatora ili partnera (dalje u tekstu: Organizator).

Događanje ili projekt može kandidirati samo jedan organizator. Ako više (su)organizatora kandidira istu manifestaciju ili događanje, potporu može dobiti samo jedan organizator. Turističke zajednice gradova i općina kao i Udruge imaju pravo poslati do dvije (2) prijave.

U svim vrstama oglašavanja organizator događanja mora objaviti logo TZ BP županije kao sponzora manifestacije.

 Intenzitet potpore

TZ BPŽ može Organizatoru odobriti potporu maksimalno do 20.000,00 kn.

 

Obrazac

Interni poziv i uvjeti

TESTIRANJE STRANIH I DOMAĆIH GOSTIJU NA COVID19- NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Poštovani,

u nastavku je link na kojem se nalaze sve informacije u svezi testiranja domaćih i stranih gostiju na području Brodsko – posavske županije koje se vrši u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2A.

Naglašavamo da su svi potrebni obrasci i dokumenti dostupni i na engleskom jeziku, te Vas molimo da se, ukoliko imate upita za COVID 19 testiranje, uputite na sljedeći link:

http://zzjzbpz.hr/

 

 OBRAZAC TESTIRANJE NA COVID-19

 FORM-TESTING FOR COVID-19

INFORMACIJE O PCR TESTIRANJU NA COVID-19 NA OSOBNI ZAHTJEV UZ PLAĆANJE

INFORMATION-PCR TESTING FOR COVID-19

OBAVEZNA NAJAVA NA BROJ TELEFONA 035/444-796

PRIMJERI UPLATNICA:

HUB – TESTIRANJE RADNIM DANOM – 590,00 KN– NALAZ ISTI DAN

HUB – TESTIRANJE SUBOTOM, NEDJELJOM, BLAGDANOM – 700,00 KN– NALAZ ISTI DAN

HUB – TESTIRANJE – NALAZ DO 5 SATI – 990,00 KN

INFORMACIJE O SEROLOŠKOM TESTIRANJU (ANTITIJELA) NA COVID-19 NA OSOBNI ZAHTJEV UZ PLAĆANJE

INFORMATION- SEROLOGY TESTING FOR COVID-19

PRIMJER UPLATNICE:

HUB – SEROLOŠKO TESTIRANJE – 150,00 KN

INFORMACIJE O BRZOM ANTIGENSKOM TESTIRANJU NA COVID-19 NA OSOBNI ZAHTJEV UZ PLAĆANJE

INFORMATION- FAST ANTIGEN TEST FOR COVID-19

OBAVEZNA NAJAVA NA BROJ TELEFONA 035/444-796

PRIMJER UPLATNICE:

HUB – BRZO ANTIGENSKO TESTIRANJE – 170,00 KN

GLOBALNI NATJEČAJ ZA POKRETANJE RURALNOG TURIZMA

Ovim putem vas obavještavamo kako je Svjetska turistička organizacija (UNWTO) raspisala Globalni natječaj za pokretanje ruralnog turizma te će isti biti otvoren za prijave do 1. srpnja 2021. godine.

Natječaj je pokrenut s ciljem prepoznavanja najboljih ideja koje će pomoći ruralnim zajednicama da se oporave od utjecaja pandemije COVID-19. Globalni natječaj za pokretanje ruralnog turizma podržat će poduzetnike i poduzeća koja mogu pomoći ruralnim zajednicama te poduprijeti ruralni turizam kao ključni alat za borbu protiv depopulacije i smanjenja regionalnih nejednakosti u prihodima i razvoju.

Kategorije za prijavu su sljedeće:

 1. Ljudi – projekti koji potiču otvaranje radnih mjesta i prilika, promiču osnaživanje mladih i spolova i stvaraju prilike za ranjive skupine u ruralnim područjima
 2. Planet – projekti koji se odnose na promicanje i zaštitu prirodnih resursa, uključujući rješavanje utjecaja turizma na klimatske promjene, otpad i potrošnju resursa
 3. Napredak – startupovi koji pružaju inovativna rješenja kroz nove poslovne modele, instrumente koji promiču pristup financijama, tržištima i marketingu za turizam u ruralnim područjima
 4. Razvoj ruralne tehnologije – primjena novih tehnologija za unapređenje turizma i razvoja u ruralnim područjima

U nastavku dostavljamo poveznicu na kojoj možete pronaći više informacija o natječaju: https://www.unwto.org/news/startup-competition-seeks-ideas-to-accelerate-rural-development-through-tourism .

Prijava je moguća preko sljedeće poveznice: https://www.unwto.org/unwto-global-rural-tourism-startup-competition .

Pobjednici natječaja će biti pozvani da sudjeluju na Generalnoj skupštini UNWTO-a koja će se održati u Marakešu u Maroku, ovog listopada.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE VINSKE OBUKE

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije objavljuje javni poziv za sufinanciranje edukacije stručne vinske obuke za struku (trening za ugostitelje, konobare i kuhare, vinare, vinare hobiste)

Temeljem članka 38., stavka 1., točka 2.4., Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) i članka 10., točke 4., i 6.,   Statuta turističke zajednice Brodsko – posavske županije (NN48/20) Turistička zajednica Brodsko – posavske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje i sufinanciranje edukacije u 2021. godini za djelatnike u turizmu, ugostiteljstvu, proizvodnji i prodaji alkoholnih pića.

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje edukacije za podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području Brodsko – posavske županije.

Edukaciju za polaznike, koju provodi Pupitres d.o.o. iz Zagreba. Turistička zajednica Brodsko – posavske županije sufinancirat će u iznosu od 900,00 kn + PDV po polazniku.

Raspored i trajanje edukacije; program edukacije se sastoji od teorijske i praktične nastave u trajanju od 3 dana. Edukacija traje 16 školskih sati.

Svaki polaznik nakon položenog ispita dobiva certifikat o položenom tečaju.

Cilj edukacije; stečeno osnovno znanje o vinu i vinskoj kulturi kroz sadržaj definiranog programa koji se može odmah primijeniti po završetku obuke.

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

                 Javni poziv upućen je pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turističkih usluga, proizvodnju i prodaju alkoholnih pića na području Brodsko – posavske županije koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • registrirani za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti i proizvodnje i prodaje alkoholnih pića sa sjedištem u Brodsko – posavskoj županiji,
 • da nemaju duga prema nadležnoj Poreznoj upravi,
 • djelatnici zaposleni u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti i proizvodnji i prodaji alkoholnih pića na području Brodsko – posavske županije,
 • djelatnici sa minimalnom završenom srednjom stručnom spremom.

Stručna služba Regionalne turističke zajednice nadležna je za provedbu Javnog poziva i evaluaciju ispunjavanja uvjeta prijavitelja.

Sukladno Odluci o sufinanciranju polaznika sa popisom polaznika edukacije u 2021. godini bit će objavljena na mrežnoj stranici Turističke zajednice Brodsko – posavske županije. 

 

III. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA

Svaki prijavitelj u pisanoj prijavi treba priložiti sljedeću obveznu dokumentaciju:

               

 1. Preslika Rješenja o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti, – dokaz o pravnom statusu (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, izvod iz upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava).
 2. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana).
 3. Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ravnopravnom statusu (osobe koje se prijavljuje).
 4. Presliku svjedodžbe/potvrde/uvjerenja o završenoj stručnoj spremi.

Dodatni kriteriji za prijavu na Javni poziv nalaze se u Prilogu I.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati, kao ni oni koji ne udovoljavaju svim uvjetima navedenim u točki II. ovog Javnog poziva.

 

1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 

U elektronskom obliku ispunjeni word obrazac Prilog I. zahtjeva za edukaciju potrebno je isprintati i ovjeriti, te skenirani dokument poslati na e-mail

info@tzbpz.hr Javni poziv otvoren je od 12. travnja  do 19. travnja  2021. godineZahtjevi i dokumentacija koji ne stignu u navedenom roku neće biti prihvatljivi. Broj polaznika je ograničen , najviše 15 polaznika u prvoj fazi edukacije.

Zahtjevi se podnose na e mail: info@tzbpz.hr

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana Javnim pozivom neće biti uzete u daljnje razmatranje.

 

Prilog 1

Obrazac za prijavu

Javni poziv lokalnim medijima za povećanu vidljivost, informiranost građana o djelatnosti Turističke zajednice grada Nova Gradiška i turističkim projektima

Javni poziv

lokalnim  medijima  za povećanu vidljivost, informiranost građana  o djelatnosti Turističke zajednice grada Nova Gradiška  i turističkim projektima

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva  je dodjela sredstava  Turističke zajednice Grada Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: TZGNG) za provođenje programskih sadržaja u području „offline i online oglašavanja“ (tisak, elektronički mediji, radio)  u 2021. godini.

Pod programskim sadržajem podrazumijevaju se objave od interesa za  Turističku zajednicu Grada Nova Gradiška.

Cilj aktivnosti : Povećana vidljivost, informiranost građana  o djelatnosti Turističke zajednice grada Nova Gradiška  i turističkim projektima, uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti generiranja turističkog prometa.

Opis aktivnosti: Objava oglasa, poziva i natječaja, objave u lokalnim medijima kako bi se postigla informiranost aktivnih i potencijalnih dionika u turističkom sektoru.

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici potpore su pravne osobe koje svoje programske sadržaje provode na području Grada Nova Gradiška i imaju registrirano sjedište na području Grada Nova Gradiška najmanje 12 mjeseci.

III. UVJETI PRIJAVE

Predmet javnog poziva ne mogu biti programski sadržaji koji se već sufinanciraju iz proračunskih sredstava Grada Nova Gradiška ili su predmet javnog poziva raspisanog od strane nekog od upravnih tijela Brodsko-posavske županije.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku i trebaju obvezno sadržavati:

·         Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci

·         Potvrda o prijavi tiskanog medija u Upisnik pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

·         Potvrda o prijavi u Upisnik pružatelja medijskih usluga pri Agenciji za elektroničke medije

·         Programski sadržaj s obrazloženjem

·         Očekivani iznos sredstava

V. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA

1. Medij kroz programsku shemu promiče  aktivnosti Turističke zajednice grada Nova Gradiška

2. Pokrivenost/dostupnost, tiraž

3. Kvaliteta sadržaja, programska shema, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programskog sadržaja

4. Jedinica medijskog sadržaja/cijena

5. Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programskog sadržaja Predlagatelja

VI. NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se poštom preporučeno s povratnicom ili osobnom dostavom u turistički ured, 8 dana od objave na web stranicama TZGNG na adresu:

Turistička zajednica Grada Nova Gradiška

Trg kralja Tomislava 4

35 400 Nova Gradiška

S naznakom „Javni poziv lokalnim  medijima  za povećanu vidljivost, informiranost građana  o djelatnosti Turističke zajednice grada Nova Gradiška  i turističkim projektima“

Prijedlozi s nepotpunim podatcima i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani.

VII. INFORMACIJA O PRIHVAĆENIM PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA

Ponuditelji će biti obaviješteni o odabiru ponuđenih programskih sadržaja najkasnije 8 dana od pregleda i vrednovanja prijava.

VIII. REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PROGRAMA

Odabrani prijavitelji sklapaju Ugovor o dodjeli sredstava kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze prijavitelja i Turističke zajednice grada Nova Gradiška. Direktorica turističkog ureda može, zbog nedostataka proračunskih sredstava, smanjiti prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje. Sredstva se smanjuju razmjerno realizaciji financijskog plana Turističke zajednice grada Nove Gradiške.

                                                                                                                                                                                                                       DIREKTORICA: Dinka Matijević, oec.

Javni poziv lokalnim  medijima  za povećanu vidljivost, informiranost građana  o djelatnosti Turističke zajednice grada Nova Gradiška  i turističkim projektima

 

Projekt “Safe stay in Croatia”

   

U Zagrebu je, u , 25. veljače u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice održana konferencija za medije na kojoj su ministrica turizma i sporta dr. sc.NIkolina Brnjac i direktor HTZ-a Kristijan Staničić predstavili projekt Safe stay in Croatia.

lr png bez kodaSafe stay in Croatia stamp blue bez QR rgbSafe stay in Croatia nacionalna je oznaka sigurnosti koja se besplatno dodjeljuje dionicima iz hrvatskog turističkog sektora i ostalima koji su dio lanca putovanja, poput prijevoznika, zračnih luka, kolodvora, nautičkih luka i marina, a koji se prijave u sustav te ispune prijamni obrazac kojim potvrđuju i jamče poštivanje i provođenje aktualnih zdravstvenih i sigurnosnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Poštivanje mjera uključenih u protokole nadzire se kroz sustav Ministarstva turizma i sporta, strukovnih udruga u turizmu te samih korisnika usluga u turizmu kojima je omogućeno uputiti prijavu i/ili komentar na mrežnoj stranici www.safestayincroatia.hr u rubrici pod nazivom „Dojmovi“.

Objavu za medije vezanu za projekt možete pročitati ovdje

Priručnik za siguran boravak u Hrvatskoj možete pročitati ovdje.

Web stranicu projekta možete pogledati ovdje

Protokol za prijavu na Safe stay in Croatia možete pogledati ovdje.

 

 

Uputa o izdavanju oznake “Safe stay in Croatia”

Hrvatska je, kao i mnogobrojne turističke destinacije, trenutno suočena s brojnim izazovima uzrokovanim pandemijom koronavirusa. Kako bi se turisti osjećali sigurno i zaštićeno cilj je educirati ih i upoznati s protokolima i mjerama koje se provode na svim razinama turističke djelatnosti, nudeći im pritom ugodan boravak u našoj zemlji.

Cilj projekta „Safe stay in Croatia“ je uvođenje posebne oznake sigurnosti u Republici Hrvatskoj, informiranje turističkog sustava o njenom postojanju, uvjetima i načinu stjecanja, te u konačnici brendiranje Hrvatske kao sigurne destinacije.

U tu svrhu, Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica pristupit će realizaciji projekta „Safe Stay in Croatia“ koji uključuje:

provedbu promotivne kampanje, izradu internetskih stranica kao središnjeg mjesta za informiranje javnosti o sigurnosnim protokolima izrađenim kroz Projekt koje će biti prevedene na 8 stranih jezika, popis subjekata kojima je dodijeljena oznaka usklađenosti, izrada 7 protokolarnih video materijala koji će se koristiti za kampanje na domaćem i stranom tržištu, izrada protokolarnih poklona za predstavnike medija te izrada i dostava oznake usklađenosti.

Oznaka „Safe stay in Croatia“ dodjeljivat će se svim zainteresiranim dionicima u turizmu, ali i drugim dionicima u lancu putovanja .

Zahtjev za korištenje oznake podnosi se putem internetske stranice www.safestayincroatia.hr tako da se ispune osnovni podaci o kategoriji za koju se ponosi zahtjev, te se prihvaćaju Protokoli za siguran boravak u Hrvatskoj kao i nadzor nad poštivanjem propisanih protokola.

Nakon odobrenja zahtjeva korisnik dobiva oznaku u vektorskom obliku koju može koristiti u svim vrstama marketinškog alata za svoj objekt i dobiva informaciju oznaku u fizičkom obliku preuzme u nadležnoj turističkoj zajednici.

Ministarstvo turizma i sporta distribuirat će naljepnice županijskim turističkim zajednicama koje će ih raspodijeliti lokalnim turističkim zajednicama. Korisnik će svoju naljepnicu preuzeti uz potvrdu o odobrenju zahtjeva (isprintanu ili pokazati na mobilnom telefonu) koja stiže na njiegov email nakon što Ministarstvo verificira ispunjavanje uvjeta. Evidencija o preuzetim naljepnicama obavezno će se voditi u excel tablici i bez popunjavanja iste turističke zajednice ne smiju korisniku dati naljepnicu.

Najljepše zahvaljujemo na Vašoj suradnji i ostanimo sigurni!

Safe stay in Croatia Team : )

Obavijest o objavljenoj uputi Ministarstva turizma i sporta RH vezano za popunjavanje obrazaca TZ za 2021.

Poštovani iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu!
U nastavku Vam prosljeđujemo:

13.01.2021. / 15.01.2021. (nadopunjene upute)

Obavijest i uputa za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2021. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz prethodne 2020. godine. U točki 17. obrasca TZ2 upisuje se ukupan iznos primitaka iz evidencije prometa iz 2020. godine.

Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2021. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Iznimno, osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPGu prvi put ishoditi u tekućoj godini (2021.) podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPGu je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

Napominjemo da se umanjenje članarine od 50 % odnosno oslobođenje od obveze plaćanja za pomoćne krevete ne odnosi na plaćanje turističke članarine za 2021. godinu.

Iznajmljivači – nerezidenti obrazac TZ2 podnose Poreznoj upravi, Ispostavi za nerezidente, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb.

Napominjemo da iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2020. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ2.

Obveznici iz članka 10. Zakona o članarinama turističkim zajednicama i nadalje podnose obrazac TZ1 do kraja veljače, odnosno travnja.

Izvor_MINTS: https://mint.gov.hr/UserDocsImages/AAA_2020_MINTIS/dokumenti/210115_uputa_TZ.pdf

Sve iznajmljivače koji još nisu podnijeli obrazac TZ2, molimo da to učine što prije.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Primjer ispunjenog obrasca TZ2

NAGRADNI NATJEČAJ „OSMISLI KREATIVAN ITINERER“

U sklopu nove blagdanske komunikacijske platforme „Croatia Full of Magic“, koju će Hrvatska turistička zajednica provoditi do sredine siječnja 2021. godine putem društvenih mreža Facebook, Instagram i Twitter, provodi se i kreativni natječaj putem kojeg pratiteljima na društvenim mrežama žele uljepšati prosinac, mjesec darivanja.

Ovim Vas putem pozivamo da sudjelujete u natječaju Osmisli kreativan itinerer koji je namijenjen domaćim gostima, u sklopu kojeg možete osvojiti različite poklon pakete ili jednu od dvije glavne nagrade koje uključuju produženi vikend boravak u 2021. godini u hotelu Frankopan u Ogulinu te na ranču Ramarin u Slavonskom Brodu, pobjednicima nagradnog natječaja projekta #prviput.

U kreativnom natječaju Osmisli kreativan itinerer sudjelovati mogu svi državljani Republike Hrvatske stariji od 18 godina i to na način da ispod fotografije vezane uz kreativni natječaj ostave komentar u kojem će izraditi idealan itinerer za godišnji odmor. Itinerar treba biti dug do 100 znakova i vezan isključivo za odredišta u Hrvatskoj, a potrebno je opisati neku skrivenu destinaciju ili kutak, neiskorišteni turistički potencijal, najbolje mjesto za fotografiranje, skrivenu plažu, kupalište, šetnicu, najljepši pogled, lokalni specijalitet i slično.

Nagradni natječaj traje od 18. prosinca 2020. do 6. siječnja 2021. do ponoći, a pobjednike će izabrati tročlani žiri i dobitnike javno objaviti 11. siječnja 2021. na Facebook stranici Hrvatske turističke zajednice. Više informacija o kreativnom natječaju možete pronaći putem ove poveznice.

Obavijest

Drage naše i dragi naši… s obzirom na nove epidemiološke mjere koje stupaju na snagu u ponoć, ovim pute vas obavještavamo da je manifestacija ADVENT U NAŠEM GRADU otkazana. Osim toga otkazano je i postavljanje adventskih kućica u GRADSKOM PARKU jer prema novim mjerama zabranjen je svaki oblik sajmova. Bez obzira na sve i ove godine smo za sve naše sugrađane pripremili bogato #BLAGDANSKO uređenje grada koje uključuje i paljenje #ADVENTSKE svijeće svake subote u #ADVENTU!

Ostanite nam zdravi i pozitivni (u mislima)! Vidimo se iduće godine! ☺️