DOM KULTURE

– mjesto na kojemu stanuje kultura grada, ali i mjesto događanja predstava kao i brojnih, različitih kulturnih događanja u organizaciji udruga u kulturi.

Sjedište: Relkovićeva ulica 4, Nova Gradiška
Tel: 035/331-011
Službe: 035/361-611; 331-010; 331-012
Telefax: 035/331-013
E-mail: poumar@sb.t-com.hr