CRKVA SV. PETRA I FRANJEVAČKI SAMOSTAN, CERNIK
Prvotna franjevačka drvena rezidencija bila je sagrađena potkraj 17. stoljeća, a zidanje današnjeg samostana počelo je 1728. godine. Drvena franjevačka rezidencija postojala je dok nisu izgrađeni južno i zapadno samostansko krilo. Tlocrtnu koncepciju samostana s unutarnjim dvorištem (klaustrom) čine tri šira krila, podijeljena na hodnike i nizove prostorija te četvrto uže sjeverno krilo uz crkvu, samo s hodnicima.

Temelji crkve Sv. Petra prvaka apostola postavljeni su 25. srpnja 1736., a gradnja je dovršena između 1743. i 1745. Riječ je o jednobrodnoj dvoranskoj građevini izduljenog tlocrta, s tri para plitkih bočnih kapela te s užim poligonalno zaključenim svetištem. Svetište je izvedeno oslikanim bačvastim svodom zasječenim šiljatim susvodnicama.

Crkva posjeduje muzej, a u njezinom stalnom postavu nalaze se brojni arheološki ostaci s područja biblijskih zemalja, od prethistorije do turskog razdoblja, kao i predmeti vezani uz svakodnevni život tih krajeva. Izložba u svome postavu ima i niz izdanja Biblija, od replika najstarijih rukopisa na izvornim jezicima do primjeraka hrvatskih prijevoda biblijskog teksta, ali i iznimno vrijednu kulturno-povijesnu knjižnicu koja se ponosi s dvije iznimno rijetke inkunabule, ali i oko pet tisuća knjiga ne samo religijskog sadržaja nego i s područja umjetnosti, književnosti, medicine i prirodoznanstva.

KRIŽNI PUT
Uz brdo iznad drevnog franjevačkog samostana i crkve u Cerniku, 2010. godine postavljen je Križni put. U Cerniku se održavaju duhovne vježbe i biblijski seminari pa ova “Kalvarija” služi, ne samo župljanima i okolici nego i za te prigode.

CRKVA SV. LEONARDA
Nalazi se na brdašcu podno današnje brane Bačice kojih 2 km sjeverozapadno od Cernika. Crkva sv. Leonarda ili Linarte u predtusrko vrijeme bila je katoličko gnijezdo u kojemu je vjera, zahvaljujući puku kršćanskom,očuvana i u najtežim vremenima turske okupacije duge gotovo 160 godina.

TELEFON: (035) 369 043
E-MAIL: fra.cernik@ofm.hr
WEB: www.zupa-cernik.hr

BAROKNI DVORAC CERNIK
1525. Ludovik II. potvrđuje obitelji plemenitaša Deževića pravo nad novom utvrdom. 1536. nova utvrda Cernik zajedno s onima u Šagu, Gračanici i Podvrškom pada u turske ruke i postaje jako uporište, trgovačko, obrtničko i vjersko središte, ali i sjedište sandžakata, oslobođeno tek 1691.

Nakon reokupacije cerničkim posjedom i utvrdom upravlja Carska komora. 1753. utvrda je pretvorena u barokni dvorac naporima sina potpukovnika Marka Markovića, koji je godinama mijenjao svoje gospodare (Carion, Tarnoczy, Müller, Colloredo, Bomballes, Tcharner, Strickler…, te na kraju od 1917.-1946. grof Aleksandar Kulmer).

WEB: http://www.cernik.hr/povijest.html
TELEFON: (035) 369 050