Poštovani,

u nastavku je link na kojem se nalaze sve informacije u svezi testiranja domaćih i stranih gostiju na području Brodsko – posavske županije koje se vrši u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Vladimira Nazora 2A.

Naglašavamo da su svi potrebni obrasci i dokumenti dostupni i na engleskom jeziku, te Vas molimo da se, ukoliko imate upita za COVID 19 testiranje, uputite na sljedeći link:

http://zzjzbpz.hr/

 

 OBRAZAC TESTIRANJE NA COVID-19

 FORM-TESTING FOR COVID-19

INFORMACIJE O PCR TESTIRANJU NA COVID-19 NA OSOBNI ZAHTJEV UZ PLAĆANJE

INFORMATION-PCR TESTING FOR COVID-19

OBAVEZNA NAJAVA NA BROJ TELEFONA 035/444-796

PRIMJERI UPLATNICA:

HUB – TESTIRANJE RADNIM DANOM – 590,00 KN– NALAZ ISTI DAN

HUB – TESTIRANJE SUBOTOM, NEDJELJOM, BLAGDANOM – 700,00 KN– NALAZ ISTI DAN

HUB – TESTIRANJE – NALAZ DO 5 SATI – 990,00 KN

INFORMACIJE O SEROLOŠKOM TESTIRANJU (ANTITIJELA) NA COVID-19 NA OSOBNI ZAHTJEV UZ PLAĆANJE

INFORMATION- SEROLOGY TESTING FOR COVID-19

PRIMJER UPLATNICE:

HUB – SEROLOŠKO TESTIRANJE – 150,00 KN

INFORMACIJE O BRZOM ANTIGENSKOM TESTIRANJU NA COVID-19 NA OSOBNI ZAHTJEV UZ PLAĆANJE

INFORMATION- FAST ANTIGEN TEST FOR COVID-19

OBAVEZNA NAJAVA NA BROJ TELEFONA 035/444-796

PRIMJER UPLATNICE:

HUB – BRZO ANTIGENSKO TESTIRANJE – 170,00 KN