Skip to content

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13, 85/15 ) kao i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Nova Gradiška pisanim putem ili telefonom.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica grada Nove Gradiška, Trg kralja Tomislava 4, 35400 Nova Gradiška
  • na tel.: 035/361 494
  • elektroničkom poštom: tzgng@tzgng.hr
  • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Nove Gradiške. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacijama (doc)

Obrazac zahtjev za ponovnu uporabu informacija (doc)

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2020.

KONTAKT OSOBA ZA JAVNO INFORMIRANJE: Dinka Matijević

 

Akti Turističke zajednice Grada Nova Gradiška

Poslovnik o radu Tur. Vijeća- TZ GNG

Poslovnik o radu Skupštine TZGNG

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi

Odluka o visini boravišne pristojbe za Brodsko-posavsku županiju za 2021. (pdf 546 kb)

 

Zakoni i propisi

Zakoni vezani za TZ i pružanje usluga:

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(NN 52/2019) ; (NN 152/08)

Zakon o pružanju usluga u turizmu
(NN 68/07) ; (NN 88/10) ; (neslužbeno pročišćeni tekst Zakona o pružanju usluga u turizmu)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
(neslužbeno pročišćeni tekst iz NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12 i 80/13) ; (NN 138/06); (NN 152/08); (NN 43/09); (NN 88/10); (NN 50/12); (NN 80/13)

 

Turističke članarine:

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
(NN144/2020) (NN 52/2019) ; (NN 152/08) ; (NN 88/10)

Ministarstvo turizma – česta pitanja i odgovori o turističkoj članarini
česta pitanja i odgovori

 

Turistička pristojba:

Zakon o boravišnoj pristojbi
(NN 52/2019) ; (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 158/13); Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 121/16)

 

Ministarstvo turizma – česta pitanja i odgovori o turističkoj pristojbi

česta pitanja i odgovori 

 

Propisi:

Zakon o porezu na dohodak
(NN 115/2016), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/2018) i Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/2017)

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
(NN 1/2019)

Informacije o zaštiti podataka

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Turistički ured Turističke zajednice grada Nova Gradiška

Trg kralja Tomislava 4, 35 400 NOVA GRADIŠKA

Tel. 035/ 361 494

Mail: tzgng@tzgng.hr

Kontakt osoba: Ivana Matošević